Optimaliseren van functioneren en zelfredzaamheid in verschillende levensfasen

Heb jij hart voor het bevorderen van preventieve gezondheidszorg door middel van interdisciplinaire samenwerking en innovatief onderzoek? Ons Institute 4 Preventive Health (i4PH) biedt onderzoekers met een nieuwe ronde zaaigeld een kans om samenwerkingsprojecten op te starten. De deadline voor deze zaaigeldronde is 15 oktober 2023. 

Over deze ronde

Optimaal fysiek, sociaal en mentaal functioneren en zelfredzaamheid zijn belangrijk om gezond en productief te leven. Dit geldt in alle levensfasen: bijvoorbeeld het bereiken van onafhankelijkheid tijdens de tienerjaren, het hebben van een baan in het volwassen leven en het behouden van zelfredzaamheid bij de oudere bevolking.

Binnen Preventive Health willen we begrijpen hoe levensstijl- en omgevingsfactoren van invloed zijn op het onafhankelijk functioneren van individuen, en wat de rol is van hun biologische en sociale systemen. Hoe beïnvloeden deze factoren veerkracht en hoe kunnen we de zelfredzaamheid van individuen verbeteren door middel van initiatieven in de levensstijl en gezondheidszorg? En hoe kunnen milieu, maatschappelijke en technologische innovatie hierbij ondersteuning bieden?

We willen samenwerken aan systeemveranderingen waarbij oplossingen uit verschillende domeinen worden gecombineerd. Met als doel een blijvende, transformatieve, verandering te ondersteunen waarbij welzijn, onafhankelijk functioneren en blijvende zelfredzaamheid in verschillende levensfasen centraal staan.

Onderzoeksthema’s

Aanvragers worden aangemoedigd om projectideeën in te dienen die het hierboven omschreven domein verkennen. We vragen daarbij ook dat het voorstel binnen één van de vier onderzoeksthema’s past:

Aanvragers kunnen zaaigeld-financiering aanvragen om de verdere ontwikkeling van het projectidee te ondersteunen richting een groter projectvoorstel in 2024 (bijv. Horizon Europe, NWA, NWO, ZonMW, Health Holland, liefdadigheidsfonds (“collectebus fonds”), enz.).

Wie kan indienen?

Projectideeën kunnen worden ingediend door een groep van minimaal drie mede-aanvragers, waaronder postdoctorale onderzoekers en vast of tijdelijk personeel in dienst van de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht (EWUU).

Details

Het Institute 4 Preventive Health heeft in totaal €150.000 toegewezen voor 2024, met een maximum van €30.000 per project. Het zaaigeld kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden die verband houden met het voorbereiden van een grotere subsidieaanvraag, zoals salarissen van personeel, materiaalkosten, reizen en activiteiten die rechtstreeks verband houden met het voorgestelde project.

De deadline voor deze zaaigeldronde is 15 oktober 2023. Download de volgende formulieren om een projectidee in te dienen:

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Martine van der Mast (martine.vandermast@wur.nl), programma directeur i4PH.