De resultaten van het project “Online alternatieven voor praktijkonderwijs” omvatten podcasts over praktijkonderwijs, een overzichtsmindmap en inventarisatie met alternatieven van alleen de EWUU partners, als ook gezamenlijke inspanningen op het gebied van innovatief praktijkonderwijs. Gedreven door maatschappelijke en institutionele veranderingen, zoals leren op afstand en groeiende studentenaantallen, wilde het project het praktijkonderwijs ondersteunen door nieuwe kansen te grijpen via onderwijsinnovaties.

Uitgangspunten

Het project heeft mensen, producten en processen als uitgangspunten genomen:

Deze resultaten geven aan dat praktijkonderwijs cruciaal is en meer aandacht verdient dan tot nu toe het krijgt. Het project benadrukt ook het belang van het herontwerpen van het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, het robuuster te maken, en dat door samenwerking binnen EWUU veel van elkaar is geleerd. Het project gaf inzicht in het innovatieproces, inclusief de betrokkenheid van stakeholders, het formuleerde richtlijnen voor het ondersteunen van het iteratief, dynamisch proces van innovatie in het onderwijs in de hoop onderwijsvernieuwing in het praktijkonderwijs tastbaarder te maken.

Het project werkt nog aan een wetenschappelijke publicatie over innovatie in het praktijkonderwijs op basis van de gevonden feiten en de ervaringen die tijdens dit project zijn opgedaan.

Meer weten?

Bezoek de projectpagina (in het Engels).

Contact

Daniëlle van Dijl: Danielle.vanDijl@wur.nl