BITT Challenge

(Bio-Tech-Med Nutrition Interdisciplinary Team Training)

Patiënten en experts worden niet alleen geconfronteerd met het behandelen van een ziekte, maar ook met andere uitdagingen die verband houden met de ziekte. Die uitdagingen zijn vaak technisch, medisch of voeding gerelateerd of een combinatie van deze. In de BITT challenge gaan we deze uitdagingen aan en plaatsen we de patiënt centraal.

Studenten van de medische onderzoeksmaster SUMMA, masteropleidingen Biomedical sciences (UU), masteropleidingen van de TU Eindhoven en masteropleidingen Nutrition and Health (WUR) zoeken samen in groepjes van 4-5 studenten naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee patiënten worden geconfronteerd. Door de competenties van verschillende studenten te combineren, ontstaan patiëntgerichte oplossingen.

Deze cursus heeft tot doel interdisciplinaire competenties te ontwikkelen door vakoverschrijdende (onderzoeks)samenwerking tussen studenten met een medische, biomedische, voedings- en technische achtergrond te faciliteren.

Praktische informatie

 • Deze challenge start op 15 maart 2023 en eindigt op 7 juni 2023
 • De studiebelasting bestaat uit 3 of 5 ECTS (aanvullende opdracht)
 • De cursus is bedoeld voor masterstudenten
 • De cursus is in het Engels
 • Er zijn drie plenaire dagen:
  21 maart 2023 (UMC Utrecht)
  6 april 2023 (TU/e)
  7 juni 2023 (WUR)

Lesmethode

Je neemt deel aan interdisciplinair (vakoverschrijdend) teamwerk. Samen met je team presenteer je de uiteindelijke oplossing met een posterpresentatie. Daarnaast werk je aan je grensoverschrijdende leerdoel en schrijft hierover een reflectiepaper.
Let op: dit vak wordt niet gedoceerd binnen het normale universitaire systeem en moet je dus zelf inplannen.

Inschrijven

De deadline van de inschrijving is afhankelijk van je thuis instelling.
Inschrijven kan via:
TU/e: Osiris (2, 5 ECTS, code 8GM10 of 5 ECTS, code 8GM15 ) vanaf 15 november 2022 tot 8 januari 2023
WUR: Osiris (3 ECTS, code YNH6080, ) tot 22 januari 2023
UU/UMC: Osiris (3 ECTS code BMB529019 of 5 ECTS code BMB539019) t/m 25 november 2022. Na inschrijving vanaf 23 januari 2023 t/m 24 januari 2023

Contact

René van Donkelaar

C.C.v.Donkelaar@tue.nl

Anneke Berendts
Sanne ter Meulen-de Jong

s.dejong-9@umcutrecht.nl