BITT Challenge

(Bio-Tech-Med Nutrition Interdisciplinary Team Training)

Patiënten en experts worden niet alleen geconfronteerd met het behandelen van een ziekte, maar ook met andere uitdagingen die verband houden met de ziekte. Die uitdagingen zijn vaak technisch, medisch of voeding gerelateerd of een combinatie van deze. In de BITT challenge gaan we deze uitdagingen aan en plaatsen we de patiënt centraal.

Studenten van de medische onderzoeksmaster SUMMA, masteropleidingen Biomedical sciences (UU), masteropleidingen van de TU Eindhoven en masteropleidingen Nutrition and Health (WUR) zoeken samen in groepjes van 4-5 studenten naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee patiënten worden geconfronteerd. Door de competenties van verschillende studenten te combineren, ontstaan patiëntgerichte oplossingen.

Deze cursus heeft tot doel interdisciplinaire competenties te ontwikkelen door vakoverschrijdende (onderzoeks)samenwerking tussen studenten met een medische, biomedische, voedings- en technische achtergrond te faciliteren.

Praktische informatie

  • Deze challenge start in februari 2022 en eindigt in juni 2022
  • De studiebelasting bestaat uit 2,5 of 5 ECTS (aanvullende opdracht)
  • De cursus is in het Engels
  • Afhankelijk van de dan geldende COVID-maatregelen zijn er drie plenaire dagen, al dan niet op verschillende locaties (TU/e, WUR en UMC Utrecht). Daarnaast verricht je 20 uur groepswerk en 44 uur zelfstudie

Lesmethode

Je neemt deel aan interdisciplinair (vakoverschrijdend) teamwerk. Samen met je team presenteer je de uiteindelijke oplossing met een posterpresentatie. Daarnaast werk je aan je grensoverschrijdende leerdoel en schrijft hierover een reflectiepaper.
Let op: dit vak wordt niet gedoceerd binnen het normale universitaire systeem en moet je dus zelf inplannen.

Inschrijven

De deadline van de inschrijving is 9 januari 2022
Inschrijven kan via Osiris

Meer informatie nodig? Neem contact op met:  

TU/e: Jorge A. Uquillas Paredes, j.a.uquillas.paredes@tue.nl    
WUR: Anneke Berendts, anneke.berendts@wur.nl   
UU en UMC Utrecht: Roos de Jonge, r.r.dejonge-4@umcutrecht.nl