BITT Challenge

(Bio-Tech-Med Nutrition Interdisciplinary Team Training)

Patiënten en experts worden niet alleen geconfronteerd met het behandelen van een ziekte, maar ook met andere uitdagingen die verband houden met de ziekte. Die uitdagingen zijn vaak technisch, medisch of voeding gerelateerd of een combinatie van deze. In de BITT challenge gaan we deze uitdagingen aan en plaatsen we de patiënt centraal.

Studenten van de medische onderzoeksmaster SUMMA, masteropleidingen Biomedical sciences (UU), masteropleidingen van de TU Eindhoven en masteropleidingen van WUR inclusief Nutrition and Health, zoeken samen in groepjes van 4-5 studenten naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee patiënten worden geconfronteerd. Door de competenties van verschillende studenten te combineren, ontstaan patiëntgerichte oplossingen.

Deze cursus heeft tot doel interdisciplinaire competenties te ontwikkelen door vakoverschrijdende (onderzoeks)samenwerking tussen studenten met een medische, biomedische, voedings- en technische achtergrond te faciliteren.

Praktische informatie

 • Deze challenge start op 22 februari 2024 en eindigt op 4 april 2024
 • De studiebelasting bestaat uit 3 of 5 EC (met een aanvullende opdracht)
 • De cursus is bedoeld voor masterstudenten
 • De cursus is in het Engels
 • Er zijn vier plenaire dagen:
  22 februari 2024 (UMC Utrecht)
  29 februari 2024 (UU)
  14 maart 2024 (TU/e)
  4 april 2024 (WUR)

Lesmethode

Je neemt deel aan interdisciplinair (vakoverschrijdend) teamwerk. Samen met je team presenteer je de uiteindelijke oplossing met een posterpresentatie. In aanvulling hierop zul je werken aan je persoonlijke ontwikkeling en een reflectieverslag hierover schrijven.
Let op: dit vak wordt niet gedoceerd binnen het normale universitaire systeem en moet je dus zelf inplannen.

Inschrijven

Inschrijven kan via:
WUR: Osiris (3 EC) code YNH6080 tot 11 december 2023
UU/UMC: Osiris (3 EC) code BMB529019 of (5 EC) code BMB539019 van 30 oktober tot 24 november 2023.
TU/e: Osiris: (2,5 EC) code 8GM10 of (5 EC) code 8GM15 van 14 november 2023 tot 7 januari 2024

Na inschrijving op 22 en 23 januari 2024

Contact

René van Donkelaar

C.C.v.Donkelaar@tue.nl

Anneke Berendts
Sanne ter Meulen-de Jong

s.dejong-9@umcutrecht.nl