Covid Challenge

In de Covid Challenge werken studententeams aan innovatieve niet-repressieve maatregelen, om zo de impact van Covid-19 in het dagelijkse leven van inwoners van de stad Utrecht te beperken. In de oplossingen die bedacht worden, worden disciplines op het gebied van gezondheid, techniek, economie, gedrag en duurzaamheid met elkaar gecombineerd.

De Covid-19 pandemie betekent wereldwijd een nieuwe realiteit voor het dagelijkse leven van veel mensen. De gemeente Utrecht zoekt naar oplossingen voor haar burgers. Oplossingen die tegelijkertijd voldoen aan alle huidige coronamaatregelen en ook de last op het gebied van gezondheid, economie en in het sociale verkeer minimaliseren. Daarbij wordt met name gekeken naar specifieke risicogroepen, die meer te maken hebben met de beperkende maatregelen en meer risico lopen om geinfecteerd te worden.

Details

De cursus staat open voor alle derdejaars bachelorstudenten en alle masterstudenten van alle verschillende disciplines en achtergronden binnen TU/e, WUR, UU and UMC Utrecht. Je werkt in multi-disciplinaire teams, om zo over de grenzen van disciplines heen gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. De studententeams worden begeleid door experts in het veld, zoals epidemologen, beleidsmakers, sociologen en economen en door coaches, die het proces ondersteunen. Aan het einde van de cursus presenteren de studententeams hun ideeën en oplossingen. De gemeente Utrecht is opdrachtgever en beoordeelt de concepten in relatie tot het beleid en de visie van de gemeente op de Covid maatregelen.

Het is een cursus van 3.5 EC, ongeveer 12 uur per week, die loopt van 19 april tot 11 juni 2021. Van deze 12 uur, heb je ongeveer 4 uur per week online les of neem je deel aan workshops van experts. De expert-sessies zijn meestal op maandag- of dinsdagochtend. Na afloop krijg je hiervan de opnames. De overige 8 uur werk je samen met je team aan jouw oplossing voor de challenge en krijgen jullie begeleiding van een coach.

Aanmelden

De aanmelding is gesloten

Contact

Sabine Uijl