Dutch Dairy Student Challenge

De sterke ontwikkeling en groei van de Nederlandse zuivelsector brengt veel uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die te maken hebben met de invloed op ons landschap, de druk op biodiversiteit, het verminderen van emissies en het verbeteren van dierenwelzijn. De overgang naar een duurzame zuivelindustrie, met respect voor dier en omgeving, is een complex vraagstuk waarvoor verschillende partijen de handen ineen moeten slaan om zo gezamenlijk aan oplossingen te werken.

Met een interdisciplinair team van studenten en in nauwe samenwerking met de melkveesector ga je je bezighouden met de volgende vraag: ‘Hoe kunnen melkveehouderijen blijven bestaan in de toekomst, op een gezonde, duurzame en economisch haalbare manier vanuit het opzicht van de dieren, het milieu en de boeren?’

Deze challenge is gericht op derdejaars bachelor- en masterstudenten van alle disciplines in onze alliantie-instellingen in Eindhoven, Wageningen en Utrecht.
Bij het werken aan deze challenge worden studenten gestimuleerd om een interdisciplinaire aanpak te hanteren. Projecten kunnen technische, politieke, economische, sociale en duurzaamheidsdisciplines combineren. De voorgestelde projecten kunnen de vorm aannemen van een prototype (bijvoorbeeld van een apparaat, een platform, een tool), een systeem of een beleid, afhankelijk van de expertise van de studenten en hun gekozen richting. In een periode van 100 dagen worden studenten uitgedaagd om deze brede uitdaging te herdefiniëren naar een specifiek probleemdefinitie en een projectplan voor te stellen.

Praktische informatie

  • De challenge start op 5 februari 2024 en eindigt op 19 mei 2024.
  • De studiebelasting is 6 EC.

Lesmethode

We organiseren vier live events op verschillende locaties. Deze vinden zo veel mogelijk plaats op melkveehouderijen. Deze live-evenementen zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op melkveebedrijven. Om de reistijd voor alle studenten eerlijk te verdelen, proberen we locaties te kiezen die zich dichtbij één van de instituten bevinden.

Het onderwijsontwerp is verdeeld in verschillende fasen met een toenemende verantwoordelijkheid: er zullen geen examens zijn, maar de aanwezigheid tijdens alle live-evenementen is cruciaal. De beoordeling is gebaseerd op een projectvoorstel in combinatie met een eindpresentatie en een individueel reflectieverslag.

Inschrijven

TU/e via: EduXchange
WUR via: OSIRIS code YWU52806
UU en UMC via: EduXchange

Contact

Lianne de Jong