Dutch Dairy Student Challenge

Zuivel is iets waar we in Nederland trots op zijn en om bekend staan, maar hoe maken we de transitie naar een duurzame zuivelindustrie? Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan en hoe pakken we deze uitdagingen aan?

In een interdisciplinair team van studenten en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ga je aan de slag met de vraag: ‘Hoe blijven melkveebedrijven in de toekomst bestaan, op een gezonde, duurzame en economisch haalbare manier, vanuit het perspectief van de dieren, het milieu en de boeren?’

Deze challenge is gericht op derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten van alle opleidingen aan onze alliantie instellingen in Eindhoven, Wageningen en Utrecht.