Team AI for Health

AI for Health legt de focus op het thema AI en gezondheid met de nadruk op preventie, diagnose, behandeling en zorg. Het thema is een goed voorbeeld van een toepassingsgebied waarin verschillende AI-technieken gecombineerd worden en waarvoor multidisciplinair onderzoek nodig is.

Stuurgroep AI for Health

Programmateam AI for Health