Living Technologies

De werkgroep Living Technologies werkt aan het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het beheersen van (multi)cellulair gedrag waarmee de gezondheid van mens en milieu kan worden verbeterd.

Leden van de werkgroep