Artificial Intelligence

De werkgroep AI4Health, legt de focus op het thema AI en gezondheid met de nadruk op preventie en zorg. Het thema is een goed voorbeeld van een toepassingsgebied waarin verschillende AI-technieken gecombineerd worden en waarvoor multidisciplinair onderzoek nodig is.

Werkgroep AI4Health

Programmateam AI4Health