Artificial Intelligence

De werkgroep Artificial Intelligence legt de focus op het thema AI voor Gezondheid met de nadruk op preventie en zorg. Het thema is een goed voorbeeld van een toepassingsgebied waarin verschillende AI-technieken gecombineerd worden en waarvoor multidisciplinair onderzoek nodig is.

Leden van de werkgroep