26
september
2024
26/09/2024
10:00
Utrecht

De cursus didactiek is bedoeld voor docenten en -ontwikkelaars van onderwijs voor professionals. Op 26 september 2024 start de leergang didactiek onderwijs voor professionals. Docenten van de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht kunnen meedoen tegen een gereduceerde tarief.

De leergang bestaat uit drie gezamenlijke sessies, met daarnaast individuele coaching, intervisie en onderlinge uitwisseling.
Sessie 1 behandelt de visie op OVP en de kenmerken van didactiek voor OVP, in sessie 2 wordt er ingegaan op het ontwerp van onderwijs voor professionals en sessie 3 is een terugkomsessie waarin de toepassing van het geleerde in de praktijk centraal staat.

De tijdsinvestering is 4 uur per sessie plus voorbereiding, in totaal 15 tot 20 uur. Namelijk: 4 intervisiesessies op: 18 juni, 26 juni, 2 juli en 27 augustus van 9-10 uur, een individuele coaching sessie van 1 uur en werken aan atelieropdracht(en): 10 uur

De voertaal is Nederlands

Meer informatie is hier te vinden